BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF
 
LEDIG STILLING I BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF
Av Audun Andersen  
27.01.2009
 
-

Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak med ansvar for drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av Barentshallen, Kirkenes Stadion, Barents Fjellhall og Barentsbadet. Foretakets organer er styret og daglig leder. Sør-Varanger kommunestyre er overordnet foretakets organer.

Foretaket har for tiden 12 årsverk

 

Servicemedarbeider/Badebetjent


Fast 100 % stilling i skiftordning ledig ved
Barentshallene Sør-Varanger KF.


Pga. fastsatte skiftplaner og arbeidsrutiner, ønskes fortrinnsvis kvinnelige søkere for en ideell sammensetning av personalgruppen. Tiltredelse snarest

Arbeidsoppgaver:

· Vakthold/monitorvakt ved bassengene og i garderobeavdeling

· Rettledning og service overfor brukerne

· Enkelt vedlikeholdsarbeid, også innen enkel vannbehandling

· Daglig renhold

· Salg/billettering

· Tilbereding av mat

 

Til stillingen ønsker vi søkere med gode samarbeidsevner, som er utpreget serviceinnstilt, og som ser en viktig oppgave i å være badeanleggets positive bindeledd overfor publikum. Det stilles videre krav om god svømmedyktighet, mestre neddykk m/klær til 4 m, kunnskap om livreddende førstehjelp. Praktisk prøve må gjennomføres. Teoretisk opplæring vil tilbys. Søkere bør ha kjennskap til data vil.

Livreddere må være over 18 år.

Det tas forbehold om endring i tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter foretakets endrede behov. Vi vil kreve en høy fleksibilitet av våre ansatte.


Vi tilbyr et aktivt og voksende arbeidsmiljø. Årslønn hel stilling kr. 223.700 - 280.000, avhengig av ansiennitet. Kvelds- og helgetillegg iht. regulativ. Pensjonsavtale

 

På grunn av arbeidets karakter må politiattest fremlegges. Helseattest fremlegges ved forespørsel

 

 

For spørsmål vedrørende stillingen kontakt Barentshallene Sør-Varanger KF v/ driftsansvarlig Barentsbadet Halle Mikkelborg på tlf. 932 65 147 eller daglig leder Audun Andersen på tlf. 930 51 466

 

Søknadsfrist: 13. februar 2009

 

Søknad med CV og eventuelle attester sendes:

Barentshallene Sør-Varanger KF

Jernbaneveien 1

9912 HESSENG

E-post: aan@svk.no

 

Søkere oppfordres til elektronisk søknad

-