BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF
 
NYE SMITTEVERNTILTAK FRA 14. JANUAR 2022
Av Ørjan Rasmussen  
14.01.2022
 
NB: Du må fortsatt registrere plass for å delta på folkebad i Barentsbadet. Folkebad og voksensvømming er åpent for inntil 30 deltakere.
-

Smitteverntiltak Barentshallene Sør-Varanger KF

Barentshallene Sør-Varanger KF følger lettelsene av nasjonale tiltak i pressemelding fra regjeringen den 13.januar i forbindelse med smittesituasjonen i samfunnet.

Idrettsanlegg og svømmehaller kan holde åpent med en smittevernfaglig forsvarlig drift

Sjekkliste for godt smittevern i Barentsbadet/Barentshallen/Fjellhallen

 Reserver plass på folkebad / voksensvøm i Barentsbadet på denne side

Tiltak gjeldende fra og med: 14.januar 2022

Merknad

Publikum/Arrangørens overordnede ansvar

 

Gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer for aktivitet ihht covid-19 forskriften og kommunale retningslinjer

FHI: Arrangementer og samlinger - FHI

SVK: Koronavirus - alt du trenger å vite - Sør-Varanger kommune (svk.no)

Antallsbegrensing –

Avstand – Hold minst 1 meters avstand

                 Hold 2 meter ved intensiv trening

Ved arrangement 30 personer

Ved gruppetrening inn til 20 personer

Plassreservasjoner fortsatt i Barentsbadet

 

Hygiene

Tilpasse anlegg for god hygiene

Godt renhold

Overholdelse av rutiner (facilit/Internkontrollsystem)

 

Munnbind

I publikumsarealer/kafeområder hvor besøkende ikke oppholder seg på faste tilviste plasser SKAL munnbind benyttes

Næringsliv – servering, handel, reiseliv og transport - Helsedirektoratet

 

 

 

Sørg for at det foreligger en plan for håndtering av syke og ansatte

Publikum: Har du symptomer skal du hold deg hjemme

Selvtest/PCR og eventuell karantene:

Veileder ved nyoppståtte luftveissymptomer - Sør-Varanger kommune (svk.no)

 

Ansatte: Begrense interaksjon mellom de ulike skift. Ved symptomer kan selvtest erstatte karantene

Endringer i TISK-strategien - regjeringen.no

Sørge for å ha oversikt over hvem som er tilstede ved å registrere kontaktopplysninger

Arrangør/Leietaker skal ha oversikt over deltakere med dato og tidspunkt for aktivitet. Det er nok å registrere kontaktopplysninger til en person i hver gruppe/kohort

 

 

For plassreservasjon eller booking av anlegg ved Barentsbadet eller andre idrettsanlegg benytt gjerne QR-kode:

-