BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF
 
JUSTERING AV BILLETT- OG LEIEPRISER 2016
Av Audun Andersen  
02.03.2016
 
Styret har i sak 07/16 vedtatt en justering av billett- og leiepriser med bakgrunn i generell lønns- og prisvekst fra 22.mars 2016
-

BILLETT- OG LEIEPRISER VED BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF

BARENTSBADET KIRKENES - BILLETTPRISER PR. 21. MARS 2016

Baby 0-3 år (billett inkl. badebleie)

Kr. 40,-

Barn/Ungdom/ 4-17 år

Kr. 80,-

Enkeltbillett før kl. 15.15 Voksen

Kr. 90,-

Enkeltbillett før kl. 15.15 Honnør

Kr. 80,-

Honnør:student/verneplikt/pensj/funksj

Kr. 90,-

Voksen

Kr. 120,-

Familie (2 voksne og 2 barn)

Kr. 320,-(+ kr. 50,- pr barn)

Familie (1 voksen og 1 barn)

Kr. 160,-

Familie (1 voksen og 2 barn)

Kr. 220,-

Familie (2 voksen og 1 barn)

Kr. 260,-

Månedskort barn/ungdom

Kr. 380,-

Månedskort Honnør

Kr. 440,-

Månedskort Voksen

Kr. 560,-

6 mnd kort barn/ungdom

Kr. 1 450,-

6 mnd kort Honnør

Kr. 1 700,-

6 mnd kort Voksen

Kr. 2 160,-

12 mnd kort barn/ungdom

Kr. 2 200,-

12 mnd kort Honnør

Kr. 2 600,-

12 mnd kort Voksen

Kr. 3 600,-

Klippekort 10 enkeltbesøk barn*

Kr. 680,-

Klippekort 10 enkeltbesøk honnør*

Kr. 765,-

Klippekort 10 enkeltbesøk voksne*

Kr. 1 020,-

Vannaerobic

Kr. 110,-

Dusj

Kr. 60,-

Grupperabatt over 10 personer samlet

Kr. 70,-

Meny I bursdag/arrangementer

Kr. 155,-

Meny II bursdager/arragementer

Kr. 175,-

Bedrifts årskort

Kr. 5 100,-

Bedrifts årskort fra og med kort nr. 3

Kr. 3 900,-

*Klippekortet er gyldig i 1 år fra kjøpstidspunkt

Prisene gjelder også når NOEN fasiliteter er opptatt VED ANNEN UTLEIE, samt ved DRIFTSTANS!

REGELVERK OG BRUK VED KJØP AV BEDRIFTSKORT TIL BARENTSBADET KIRKENES

Barentshallene Sør-Varanger KF (BHKF) som har driftsansvaret for Barentsbadet gir ut informasjon vedrørende regler og bruk av bedriftskort ved Barentsbadet.

For å unngå misbruk og tap av bedriftskort og at kort forsvinner uforklarlig. Vi vil i denne forbindelse klargjøre regelverk for bruk av bedriftskortene.

Vi vil først og fremst legge vekt på at bedriftskortene er ”personlige” og i utgangspunktet et verdipapir, som vil si at ved utstedelse så har ikke Barentsbadet noe form for ansvar i forhold til tapte kort og misbruk av kort. Vi har som en tilleggstjeneste vært villig til å oppbevare kortene til enkelte bedrifter av praktiske årsaker.

Det er bedriftens ansvar å meddele sine ansatt om tilbakelevering av kort etter bruk om disse oppbevares i Barentsbadet.

Generelle brukerregler:

- Det er kun ansatte i den respektive bedrift som har tilgang til å hente ut kort

- For bedrifter med over 50 ansatte skal kortene skrives ut av den enkelte og helst forevise id-kort

- For bedrifter med under 50 ansatte skal ansattlister foreligge i Barentsbadet for kontroll

- Det tillates ikke bruk av bedriftskort for barn

- Ansatte skal kvittere med navn, dato og kortnummer på oppdaterte navnelister

- Barentsbadet kan oppbevare bedriftskortene, men vi oppfordrer bedriften selv til å oppbevare kortene for bedre brukskontroll

Bedriften kan fortsatt kjøpe personlige kort som velferdsordning eller for samarbeidspartnere

Det er ikke tillatt å videreselge eller å leie ut kortet for bruk av andre enn overnevnte definerte brukergrupper. Misbruk av kort vil kunne medføre inndragelse/kansellering av kortene.

LEIEPRISER FOR BARENTSHALLEN HESSENG

Gjeldende: 21.03.2016

Trening:

Bane     Del/størrelse                             Periode           Timepris

A            Del 1 mobilt sportsgulv 20x40m       høst/vinter          280,-

B            Del 2 Kunstgress 45x47m                høst/vinter          540,- Uke 21-38 360,- 

C            Del 3 Kunstgress 20x47m                høst/vinter          320,-

D            Del 2 + 3 Kunstgress 47x64m          høst/vinter          640,-

E            Hele kunstgressflaten 90x47m          høst/vinter          860,-

F            Løpebane m/hoppegrop                    høst/vinter          340,-

G           Møterom m/prosjektør og tavle                                   320,- pr time

H           Treningsrom 2. etasje                                                360,- pr time

Annet:

· Alle priser gjelder pr time.

· Idrettsarrangement hvor det er påmeldingsavgift eller salg av billetter:

kr 1.200,- pr time (tillegg på kr 6500,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket)

· Ikke-idrettslige arrangement hvor det er påmeldingsavgift eller selges billetter:

kr 1.600,- pr time + 5 % av billettinntekter/påmeldingsavgift. NB! Tilbud kan gis!

(tillegg på kr 6500,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket)

· Leie av sumdrakter m/tilleggsutstyr kr. 1500,- pr døgn

· Leie av rensemaskin ”CareMax” inkl. personell: 850,- pr time i ukedager.

· Leie av traktor m/snøfres og fører kr. 1060,- pr time i ukedager

· Leie av tråkkemaskin inkl. fører kr. 1260,- pr time i ukedager og kr. 1760,- i helgene

LEIEPRISER FOR KIRKENES STADION

Gjeldende: 21.03.2016

Trening:

Bane         Del/størrelse    Periode       Timepris

A                1/2 bane                                    200,-

B                1/1 bane                                    350,-

Annet:

Arrangementer/kamper senior kr. 730,- pr time i helger og 470,- pr time i ukedager

Arrangementer/kamper under 19 år kr. 365,- pr time i helger og 235,- pr time i ukedager

(for ordinær seniorkamp regnes 1,75 timer og aldersbestemte kamper 1,5 time)

Døgnleie tribuneanlegg kr. 3800,- eks. lønnskostnader for veileder i regi av foretaket

Dugnadsmannskaper på mellom 6-12 personer må påregnes

LEIEPRISER FOR FJELLHALLEN KIRKENES

Gjeldende: 21.03.2016

Trening:

Bane      Del/størrelse     Periode     Timepris

A              1/1 bane                                 340,-

B              1/3 bane                                 200,-

C              2/3 bane                                 285,-

Annet:

Ordinær trening gjelder fra mandag til torsdag

Arrangementer/kamper 570,- pr time!

Leie inventar pr døgn: Stoler hvit kr.4,-/Stoler svart kr.8,-/Sceneelemnter kr.50,-/Bord kr.40,-

LEIEPRISER FOR GYMSALER/SVØMMEHALL PR. 21.03.2016

Sør-Varanger kommune leier ut Sentralhallen i Bjørnevatn, samt gymsalene ved Kirkenes, Bjørnevatn skole, Sandnes skole og Hesseng Flerbrukssenter til lag og foreninger. Barentshallene Sør-Varanger KF leier også ut Barentsbadet utenom åpningstid samt enkeltbaner i åpningstiden

Priser (pr. økt)

Trening (60 min.)

Kamper/arr. (60 min.)

Sentralhallen Bjørnevatn

kr. 260,-

kr. 300,-

Kirkenes gymsal

kr. 260,-

kr. 300,-

Flerbrukshall Hesseng

kr. 260,-

kr. 300,-

Gymsal Bjørnevatn & Sandnes

kr. 120,-

kr. 180,-

Barentsbadet Kirkenes

kr. 40,- pr bane

kr. 1950,-

1 VILKÅR FOR UTLEIE

1.1 Grupper hvor alle er over 19 år, betaler full pris samt definert senioridrett. Grupper under 19 år og blandede grupper (over og under 19 år) betaler ½ leiepris.

1.1.1 Leietakere under 19 år må ha en person over 19 år som er ansvarlig for leieforholdet.

1.2 Alle leietakere må inngå skriftlig kontrakt før leieperioden starter.

1.2.1 Oppsigelse før utløpet av kontraktsperioden kan skje med 14 dagers gjensidig skriftlig varsel.

1.2.2 Leie faktureres kvartalsvis

1.2.3 Om leie ikke betales innen fristen, blir leieforholdet sagt opp etter at 2. varsel er sendt.

1.2.4 Leie betales etter de til enhver tid vedtatte satser.

1.2.5 Leie betales i forhold til inngått avtale. Fritak skjer kun når leier ikke kan bruke lokalene pga. forhold som utleier er ansvarlig for.

1.3 Leietaker må vike ved ekstraordinær utleie til arrangementer jmf. kommunestyrets vedtekter til foretaket.

1.3.1 Eventuelle pauser i leien settes i kontrakten, ellers vil leietaker bli fakturert for hele perioden.

1.3.2 Dersom laget/gruppa har rett til redusert leie, må dette kunne dokumenteres ved deltakerliste ved forespørsel. Dersom det oppdages at laget ikke betaler i hht. reglementet, vil laget bli utestengt for resten av leieperioden

1.4 Det enkelte idrettslag/gruppe plikter å varsle Barentshallene Sør-Varanger KF dersom tildelte treningstimer ikke skal benyttes. Dersom en gruppe uteblir fra trening mer enn to ganger uten å varsle blir gruppen fratatt den tildelte treningstid.

2 KRITERIER FOR TILDELING AV TRENINGSTIDER

Følgende prioritering skal legges til grunn ved tildeling av treningstider underlagt foretaket:

2.1 Idrettslag i seriesystem prioriteres ordinære treningstimer

2.1.1 Terminfestede kamper/mesterskap og skolearrangement

2.1.2 Grupper fra lillegutter/lillejenter til og med seniorlag bør prioriteres på gress.

2.1.3 Organisert trening/aktivitet for barn og ungdom. Timer fra 17.00-19.00 bør prioriteres barneidrett

2.1.4 Foretaket forbeholder seg retten å prioritere kommersiell aktivitet (se pkt. 1.3)

2.1.5 Ordinære idrettslag, voksne

2.1.6 Helsesport

2.1.7 Bedriftsidrett og trimaktivitet for voksne, hundesport

2.1.8 Hobbyaktiviteter (korps, kor, drill og lignende)

3 Fordeling av treningstid

• Administrasjonen tildeler etter uttalelse fra idrettsrådet, hver klubb/forening et bestemt antall treningstimer i et eller flere anlegg i henhold pkt 2. Hvert lag har et bestemt antall treningstimer til rådighet på angitt sted.

• Lagene fordeler tildelte treningstimer innad i klubb/forening.

• Lagenes fordeling skal følge kriterier i pkt.2 og godkjennes av Barentshallene Sør-Varanger KF

4 RUTINER FOR UTLEIE

4.1 Utleie av idrettsanlegg er delegert til Barentshallene Sør-Varanger KF i h.h.t. subdelegasjons-reglementet.

4.2 Eget søknadsskjema skal benyttes

4.3 Søknadsfrist for treningstid sommer er 1. april

4.4 Søknadsfrist for treningstid høst/vinter er 15. juni

4.5 Fordeling av treningstider skjer innen 1.mai for sommersesongen og 1.august for vintersesongen.

4.7 Innen utgangen av hhv. juli for sommersesongen og oktober for vintersesongen skal administrasjonen gå gjennom tildelt leietid og evt. gjøre justeringer. Lag som ikke benytter timene sine, vil bli fratatt treningstimene.

4.8 Eventuelle klager på tildelt treningstid skal sendes via idrettsrådet, som avgir uttalelse til klagen før den behandles av Barentshallene Sør-Varanger.

4.9 Fortløpende utleie av idrettsanlegg utenom faste treningstider: For leie av anlegg utenom faste treninger, må man ta direkte kontakt med Barentshallene Sør-Varanger KF. Søknaden skal være skriftlig.

5 LEIEINSTRUKSER HALL

A. Det skal alltid være minst en person over 18 år til stede ved hver treningsøkt.

B. Lederen (trener/lærer) er ansvarlig for leieforholdet og for anlegget i den tid han/hun leier det, og at hallener brukt i henhold til leieinstruks og reglement.

C. Leder skal møte i god tid før treningen starter og være den siste som forlater treningslokalet etter treningen. Leietaker skal selv sørge klargjøring og rydding etter trening/arrangement.

D. Leietaker plikter å behandle lokalet og utstyr på en forsvarlig måte. Leietaker skal rydde etter seg. Leietaker er ansvarlig for evt. skader på idrettsanlegg/bygning og inventar ut over vanlig slitasje som måtte oppstå når hallen er leid ut. Skader meldes umiddelbart til Barentshallene Sør-Varanger KF. Skader, brudd på reglement, manglende rydding bøtelegges med kr. 1000,-.

E. Barentshallene KF er ikke ansvarlig for erstatning av bortkommet utstyr eller verdisaker.

F. Røyking og alkohol er forbudt i offentlige idrettsanlegg.

G. Bruk av tyggegummi, snus o.l. er ikke tillatt.

H. Det skal ikke brukes utesko på sportsdekket.

I. Leietaker som ikke overholder leieinstruksen, kan bli utelukket fra videre leie.

J. Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks:

- hvor brannslukningsutstyr befinner seg

- hvor utganger og nødutganger er

K. Leietaker er ansvarlig for evt. skader på hallen og inventar ut over vanlig slitasje som måtte oppstå.

8 REGLER FOR BRUK AV KUNSTGRESSBANEN

8.1 Sykling på banen er forbudt

8.2 Piggsko må ikke brukes

8.3 Mål eller annet utstyr må ikke flyttes inn på banen

8.4 Tyggegummi eller annen søppel må ikke kastes på banen

8.5 Det er ikke tillatt å bruke banen når det er minusgrader eller når banen er frosset

8.6 Skader på banen eller utstyr må meldes til personalet ved Barentsbadet umiddelbart

8.7 Lag eller enkeltpersoner som ikke følger disse reglene, vil bli bortvist fra banen

8.8 Leie av garderober må avtales på forhånd med ansatte i Barentsbadet, Kirkenes

9.4 Etter kamp/arrangementet skal følgende gjøres: Rydde banen og garderober, alt løst avfall fjernes (både gulv og søppelbøtter), avfallsposer bæres ut i container ved hovedinngangen.

9. LEIEINSTRUKS ARRANGEMENTER

Avtales særskilt med driftsansvarlig/daglig leder

-