Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
   SCOOTERLØYPER
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

UTVIKLING AV PAVILJONGPARKEN SOMMEREN 2022

Av Audun Andersen, Sture Sivertsen, Ørjan Rasmussen 
12.05.2022
 
Barentshallene gjennomfører utvikling av Paviljongparken sommeren og høsten 2022. Parken åpnes 30. september og status oppdateres her.
-

Åpning av Paviljongparken fredag 30. september kl 12:00

 Parken er med på "Kulturnatt Kirkenes 2022" og har følgende program:


12.00 - 13.00 Barentshallene åpner Paviljongparken! Åpning v/ordfører og kulturelle innslag!
13.00 - 16.00 Bli med på volleyball og boccia! Ta lunsjen i parken!
16.00 - 17.00 Musikalsk innslag i Musikkpaviljongen!
19.00 - 23.00 Drop in-badstu med Kirkenes badstuforening! Ta med eget håndkle og badetøy!


Tiltak for utvikling av Paviljongparken sommeren 2022

Arbeidsplan:

Uke 25: Reisverk skiftes ut i musikkpaviljong og skifer tas opp for rensing. Paviljong sikres med gjerder. 

Uke 26: Takstoler til portal lages. Rekkverk rives. Beslag pusses.

Uke 27: Bolter kappes og beslag males. Busker ved inngangsportal klippes. 

Uke 28Plen klippes og samles opp. Fremdriftsplan utarbeides med entreprenør. Tak paviljong bytte ut ødelagt taktro & legge ny shingel.

Uke 29: Oppstart entreprenør og arbeid med diagonal, gangvei mot paviljong og skifer. Gulv paviljong renses, skrues til vannrett, beises.

Uke 30: Rekkverk og vegger til infoskilt i paviljong bygges. Møte om elektrisk utbedring & utstyr. Bordkledning til trapp monteres. Bærelag til diagonal etableres.

Uke 31: Grunnarbeider diagonal fullføres og legging av belegningsstein påbegynnes. 

Uke 32: EL-monteres. Skifer rundt paviljong legges (halvparten gjenstår). Vinduer paviljong monteres og nye søyler kles inn med kledning.

Uke 33: Infoskilt monteres. Pleksi paviljong monteres. Portal og paviljong males. Portal monteres på plass, fundamenteres og takstoler monteres.

Uke 34: Opprydding/forskjønning bak gamle brannstasjonen. EL-arbeider fortsetter. Skap til fiber monteres. Brannskap og skumslukker (SVK) monteres.

Uke 35Benker paviljong bygges. Listing/fuging/maling paviljong. 

Uke 36Skilt til statue utbedres i samarbeid med kunstner (venter på skilt). Portal males ferdig. Skilt på portal. Fugesand monument. Grill- og bålplass monteres.

Uke 37: Sand i volleyballbane skiftes ut. Gangveier sør og øst skiftes asfalt ut med grus og kant-/storgatestein. Lys monteres rundt statue.

Uke 38Gangvei mellom paviljong og Scandic hotell skiftes asfalt ut med grus og kant-/storgatestein. Strøm og fiber trekkes over vei og kobles til i skap, driftssetting. Klipping og samling av gress. Jordmasser planeres. Syrin beskjæres. Beplanting, benker, søppeldunker, stativ for hundeposer monteres.

Uke 39: Paviljongparken gjenåpnes 30. september kl 12:00.

Prosjektplan

11. mai 2022 kl 12:00

Befaring og oppstartsmøte

Barentshallene KF

12. mai 2022 kl 12:00

Planmøte og invitasjon aktører

Barentshallene KF

18. mai 2022 kl 12:00

Innspillsmøte i parken

Alle interesserte og aktører

19. mai 2022 kl 12:00

24. mai 2022 kl 12:00

Dialogmøte i parken

Universell utforming

Lokale leverandører

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

25. mai 2022 kl 12:00

30. mai 2022 kl 09:30

2. juni 2022 kl 12:00

Tilbudsforespørsler sendes ut

Orientering i Eldrerådet

Tilbudsfrist

Barentshallene KF

Eldrerådet

Leverandører

3. juni 2022 kl 15:00

Leverandør(er ) tildeles

Barentshallene KF

20. juni 2022 kl 09:00

Arbeider utføres

Entreprenør og aktører

30. september kl 12:00

Åpningsdag med mat, musikk og spill

Planlegges til en høstfest, dagtid, en lørdag medio september.

 

Tiltaksplan 

24.06.22 Skisse revidert etter tilbudsevaluering, Barentshallene KF

Prosjektgruppe

Barentshallene KF: Audun Andersen (prosjekteier), Sture Sivertsen (fagleder), Ørjan Rasmussen (prosjektleder). Innspill rettes til epost orra@svk.no og status oppdateres på www.barentshallene.no 

Aktører invitert: Kvartalene Borettslag, naboer i Pasvikveien, Kultur- og Fritidsenheten, Planavdelinga, Næringsforeninga, Visit Kirkenes, Scandic Kirkenes, Råd for funksjonshemmede, Eldrerådet, Ungdomsrådet.

Bakgrunn og rammevilkår

En oppgradering av parken vil styrke «grønn» infrastruktur og infrastruktur for lek og bolyst.

Parken har et areal på 3 826,9 m2 og eies av Sør-Varanger Kommune. Adressen er Kongens Gate 3 med gårs- og bruksnummer 27/247. Den omtales av de fleste som Paviljongparken, men har også andre navn på folkemunne og gjennom kommunale vedtak: Stoltenbergparken, Volleyballparken, Hotellparken, Ricaparken.

Av historisk kartlegging fremgår det at parken har ingen fredningsbestemmelse, kulturminner eller verneverdige bygninger. Den har fungert med følgende funksjoner fra medio 1950 og frem til i dag:

-          Musikkpaviljongen med tidvise og årlige arrangementer

-          Grøntarealer til rekreasjon

-          Parkeringsarealer på østsiden, hovedsakelig benyttet av nærliggende rekkehus.

-          Gjennomgangssti fra Torget/sentrum til boliger.

-          Sandvolleyball, etablert i 2018

Gangstier, paviljongen, elektrisk, beplanting, benker, søppeldunker og lignende har tydelige behov for vedlikehold og utskiftinger. Statue har behov for rensing og elektrisk løsning har jordfeil. Sandvolleyballbanen er anlagt med lavkostnad og dugnad. Mangler sikringssone og riktig topp-dekke sandvolleyballsand (ca 30cm) for å tilfredsstille veileder og brukeres meldte funksjonelle behov.

Universell utforming, barn og ungdom, eldre

Skal vektlegges ved utforming og møblering av parken. Universell tilkomst til parken og til paviljongen prioriteres.

Økonomi

Det er avsatt 1 million NOK til «Oppgradering Paviljongparken» fra Næringsfondet, relatert websak 20/1421. Behandlet som sak 006/20 i utvalget. Beløpet er en historisk forpliktelse til utbetaling som Barentshallene KF planlegger og gjennomfører i dialog og samarbeid med innbyggere og næringsliv i byområdet sommeren 2022. Barentshallene KF beskriver tiltak og sender tilbudsforespørsel til lokale aktører for oppgraderinger.

For å oppnå ønsket omfang av oppgraderingen, henstilles næringsliv og borettslag til å bidra med innhold og finansiering. For eksempel med arbeidskraft og kompetanse, mens kommunen dekker kostnader for innkjøpene.

Mål

Parken oppgraderes til å fremstå vedlikeholdt, innby til besøk og økt bruk i sommerhalvåret. Tiltak gjøres for å lette tilgangen med gangstier, lyssetting, møblering, grillområde for publikum, tilpasset avfallsløsning, rehabilitering av musikkpaviljongen og beplanting i området.  

Tiltak planlagt og/eller avtalt per se

Tiltak

Beskrivelse

Leverandør

Volleyball

Etablering sikringssone 1,5m ut på hver side. Drenerende masse, duk, toppdekke volleyballsand ca 30cm etableres. Sandkvalitet i tråd med veileder for sandbaneanlegg - beige/gråhvit, uten organiske materialer og 0,2-0,5mm.  Totalt 19x11m størrelse. Avgrensning mot gress med kantstein/stokker/gummi/kunstgress.

 Antons Hagesenter

Statue

Lys mot statue skiftes ut, eksisterende kasser på bakkenivå. Høy IP-sertifisering, varmetråder for smelting ved snøfall. Timer/astrour. 

Infoskilt om Stoltenberg og Barentssamarbeidet monteres.

 Haneseth


BHKF

Gangveier

Fra inngangsportalen til sørøst-hjørnet 90mx1,2m bred 180m2. Samt mellom paviljong og hotell. Asfalt fjernes, kantstein og gatestein monteres, grus til gangvei. Uten terskler for universell tilgang.

 Antons Hagesenter

Diagonal

Fra inngangsportal til sørøst-hjørnet 70mx2m bred, samt mot paviljongen 25mx2m. Kantstein og belegningsstein. Totalt ca 190m2. Uten terskler for universell tilgang. Trekkerør fra paviljong til monument og begge innganger. Avslutning mot paviljong heves gradvis for å redusere trappehøyde.

 Antons Hagesenter

Uteplass paviljong

Eksisterende skifer legges rundt paviljong. Grus og duk under. Skal være brannsikkert underlag for bålplass og grillplass. Ca 50m2. Stor nok og uten terskler til rullestol ved siden av benk og bål-/grillplass.

 Antons Hagesenter

Bålplass

Monteres på remontert skifer. Passe avstand til fastmontert benk på veggen av paviljongen. Lokal, stedstilpasset design.

 Antons Hagesenter

Grillplass

Lokal, stedstilpasset design. Klype og grillspade fastmontert i kjetting. Monteres på heller ca 20m2 inntil gangvei. 

 Antons Hagesenter

Utebenker paviljong

Bygges på plassen som del av paviljongvegg. Ca 3m bred på begge sider av inngangen. Plass til ved, grillkull og lignende under benken.

 Antons Hagesenter

Rekkverk og trapp

Rekkverk. Murtrapp bygges inn med trapp og rampe av tremateriale ned til skifer. Universelt utformet. Rampe minimum 1m bredde og minst mulig vinkel, fortrinnsvis under 5 grader helling.

 Antons Hagesenter

Vegger

Paviljong

Vegger og blomsterkasser rives. Reisverk skiftes ut. Bygg opp nye vegger. 2 ytterste ca 100cm høy, bakerste tre vegger ca 195cm høy. Øverste 119cm på tre bakerste vegger kles inn med hagevinduer for redusert støy mot naboer. Gulv paviljong pusses, renses og beises.

 BHKF

Boccia, benk m/bord og sandkasse

Kantstein legges 4x15m, duk og grus fra volleyballbane legges til bruk som bocciabane. Belegningsstein som diagonalveier og uten terskel ca 4x4m som underlag for benk m/bord ved banen. Sandkasse ca 2x2m for småbarn.

 Antons Hagesenter

Infovegg

Tre innerste vegger monteres skilt ca 125cm høy. Informasjon om Barentssamarbeidet, barentskart, parkens historie, bilder etc.

 BHKF & Prodata

Varme

Fire stk IR-varme med tidsbryter ca 10 minutter i paviljong.

Haneseth Kirkenes

Lys, elektrisk tilknytning og kommunal WIFI/nettverk

- Nytt strømskap (LS tilknytning) med tilstrekkelig sikringer til lys, lyd og musikk. Nødvendig kapasitet anslås til 63 A OV med 230 og 3-fase for fremtidige konserter og arrangement.

- Kommunal WIFI/nettverk tilknyttes med fiberkabel  i trekkerør via trekkekum fra kryss Carl Lundhs gate/Kongens gate frem til paviljong. Trekkerør 50mm går fra paviljong til diagonal 16. august og Antons Hagesenter er bedt om å trekke den frem til krysset. Kenneth Berg klar for å koble til straks gravearbeid er utført, Signal har også fiberkabel til trekking. Ørjan Jerijærvi svarer ut øvrig utstyr nødvendig. Fiber og 4'er stikkontakt monteres i skap innfelt i rekkverk ved siden av strømskap (fortrinnsvis på motsatt side av rekkverket).

- Belysning skiftes ut med flerfarget LED strips/lenke med nattsensor i taket rundt hele paviljongen innenfor plexiglass. Timer/astrour.

- Downlights fra midten mot infovegg og fra inngang mot midten. Spotbelysning mot grillplass og bålplass. Timer/astrour og dimming i låsbart skap. 

- Stikk med strømuttak og USB på hver innerste stolpe i paviljongen. 

- Lys mot statue skiftes ut, eksisterende kasser på bakkenivå. Høy IP-sertifisering, varmetråder for smelting ved snøfall. Timer/astrour. 

- Flerfarget belysning og stikk til barentsportal med belysning opp mot ospetrær på hver side av portalen. 

 Haneseth Kirkenes

Lyd

Bluetooth-høyttaler monteres i paviljongen. Tidsbegrenset styring eksempelvis fra 09-21 og mulig å begrense volum.

 Haneseth

Benker paviljong

Monteres på tre innerste sider. Benk og støtte opptil 70cm høy. Bord innbygd ved siden av sitteplassene. Total lengde ca 11,3m.

 BHKF

Parkering

Kantstein og busker ca 1m inn fra eksisterende P-plasser senkes til asfaltnivå. Utvides til ca 3 ekstra P-plasser i sørøst, en til HC. HC-plass ved inngang hotell vurdert til å ikke være egnet med tanke på rømningsvei.

 Utgår/utsettes

Beplanting

Lave prydbusker mot parkering. Tett beplanting mot Kongens gate. Ny beplanting mot Pasvikveien og ved inngangspartiet (portalen). Plen byttes fortrinnsvis ut med ferdigplen, alternativt jord og såing på områder med store forsenkninger og partier som skifer fjernes fra. Gjerne bed for flerårige blomster i ulike nivå langs diagonal.

 Antons Hagesenter

Inngangsportal

Barentsportal, høy og bred inngangsparti. Lokalprodusert. Gjerne eføy som vokser opp og prydbusker. Infoskilt om parken og hva den inneholder.

 BHKF

Benker, avfall

3 benker, 2 søppelkasser, ett stativ for hundeposer og to raker plasseres langs gangvei mot Pasvikveien. 2 søppeldunker paviljong.

 Antons Hagesenter

 Barentshallene Sør-Varanger KF deltar i prosjektperioden med to ansatte fra parkavdeling eller sommerjobb for ungdom. Bistår i enklere deler av vedlikeholdsarbeid i tillegg til generell parkdrift. Herunder;

- Samle og rengjøre skifer

- Rive paviljongvegger

- Rense og beise gulv i paviljongen

- Rens og fugesand monument 

- Rake/planere jordmasser

- Beskjære syrin

- Felle råtne/skadde trær. Især 3 bjørker bak paviljong og 2 ospetrær i krysset og bak busskur. 

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Hovedbassenget Solarium Barentsbadet
Riksteaterets oppsett av Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009