Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
   SCOOTERLØYPER
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

UTVIKLING AV PAVILJONGPARKEN SOMMEREN 2022

Av Audun Andersen, Sture Sivertsen, Ørjan Rasmussen 
12.05.2022
 
Barentshallene planlegger oppgradering av Paviljongparken. Status oppdateres her.
-

Tiltak for oppgradering av Paviljongparken sommeren 2022

Prosjektplan

11. mai 2022 kl 12:00

Befaring og oppstartsmøte

Barentshallene KF

12. mai 2022 kl 12:00

Planmøte og invitasjon aktører

Barentshallene KF

18. mai 2022 kl 12:00

Innspillsmøte i parken

Alle interesserte og aktører

19. mai 2022 kl 12:00

24. mai 2022 kl 12:00

Dialogmøte i parken

Universell utforming

Lokale leverandører

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

25. mai 2022 kl 12:00

2. juni 2022 kl 12:00

Tilbudsforespørsler sendes ut

Tilbudsfrist

Barentshallene KF

Leverandører

3. juni 2022 kl 15:00

Leverandør(er ) tildeles

Barentshallene KF

20. juni 2022 kl 09:00

Oppstart 

Entreprenør og aktører

19. august kl 16:00

Åpningsdag mat, musikk og spill

Alle

 

Tiltaksplan (idéskisse under revidering)

24.05.22 Skisse revidert etter innspillsmøte, Barentshallene KF

Prosjektgruppe

Barentshallene KF: Audun Andersen (prosjekteier), Sture Sivertsen (fagleder), Ørjan Rasmussen (prosjektleder). Innspill rettes til epost orra@svk.no og status oppdateres på www.barentshallene.no 

Aktører invitert: Kvartalene Borettslag, naboer i Pasvikveien, Kultur- og Fritidsenheten, Planavdelinga, Næringsforeninga, Visit Kirkenes, Scandic Kirkenes, Råd for funksjonshemmede, Eldrerådet, Ungdomsrådet.

Bakgrunn og rammevilkår

En oppgradering av parken vil styrke «grønn» infrastruktur og infrastruktur for lek og bolyst.

Parken har et areal på 3 826,9 m2 og eies av Sør-Varanger Kommune. Adressen er Kongens Gate 3 med gårs- og bruksnummer 27/247. Den omtales av de fleste som Paviljongparken, men har også andre navn på folkemunne og gjennom kommunale vedtak: Stoltenbergparken, Volleyballparken, Hotellparken, Ricaparken.

Av historisk kartlegging fremgår det at parken har ingen fredningsbestemmelse, kulturminner eller verneverdige bygninger. Den har fungert med følgende funksjoner fra medio 1950 og frem til i dag:

-          Musikkpaviljongen med tidvise og årlige arrangementer

-          Grøntarealer til rekreasjon

-          Parkeringsarealer på østsiden, hovedsakelig benyttet av nærliggende rekkehus.

-          Gjennomgangssti fra Torget/sentrum til boliger.

-          Sandvolleyball, etablert i 2018

Gangstier, paviljongen, elektrisk, beplanting, benker, søppeldunker og lignende har tydelige behov for vedlikehold og utskiftinger. Statue har behov for rensing og elektrisk løsning har jordfeil. Sandvolleyballbanen er anlagt med lavkostnad og dugnad. Mangler sikringssone og riktig topp-dekke sandvolleyballsand (ca 30cm) for å tilfredsstille veileder og brukeres meldte funksjonelle behov.

Universell utforming, barn og ungdom, eldre

Skal vektlegges ved utforming og møblering av parken. Universell tilkomst til parken og til paviljongen prioriteres.

Økonomi

Det er avsatt 1 million NOK til «Oppgradering Paviljongparken» fra Næringsfondet, relatert websak 20/1421. Behandlet som sak 006/20 i utvalget. Beløpet er en historisk forpliktelse til utbetaling som Barentshallene KF planlegger og gjennomfører i dialog og samarbeid med innbyggere og næringsliv i byområdet sommeren 2022. Barentshallene KF beskriver tiltak og sender tilbudsforespørsel til lokale aktører for oppgraderinger.

For å oppnå ønsket omfang av oppgraderingen, henstilles næringsliv og borettslag til å bidra med innhold og finansiering. For eksempel med arbeidskraft og kompetanse, mens kommunen dekker kostnader for innkjøpene.

Mål

Parken oppgraderes til å fremstå vedlikeholdt, innby til besøk og økt bruk i sommerhalvåret. Tiltak gjøres for å lette tilgangen med gangstier, lyssetting, møblering, grillområde for publikum, tilpasset avfallsløsning, rehabilitering av musikkpaviljongen og beplanting i området.  

Tiltak som planlegges og innhentes delpriser for

Tiltak

Beskrivelse

Leverandør

Volleyball

Etablering sikringssone 1,5m ut på hver side. Drenerende masse, duk, toppdekke volleyballsand ca 30cm etableres. Sandkvalitet i tråd med veileder for sandbaneanlegg - beige/gråhvit, uten organiske materialer og 0,2-0,5mm.  Totalt 19x11m størrelse. Avgrensning mot gress med kantstein/stokker/gummi/kunstgress.

 

Minipaviljong

Bygges med tre stolper, konisk tak likt paviljongen. Lys ned mot statue med nattsensor. Infoskilt om Stoltenberg og Barents.

 

Gangveier

Fra inngangsportalen til sørøst-hjørnet 90mx2m bred 180m2. Asfaltkanter renskjæres og kantstein legges begge sider, klargjort for reasfaltering. Stolper og ballfangernett monteres i området rundt volleyballbane 15m og 25m lengde. Ca 1m innenfor eksisterende kant P-plass og på avslutning av gangvei. Uten terskler for universell tilgang.

 

Diagonal

Fra inngangsportal til sørøst-hjørnet 70mx2m bred, samt mot paviljongen 25mx2m. Kantstein og belegningsstein. Totalt ca 190m2. Uten terskler for universell tilgang. Trekkerør fra paviljong til monument og begge innganger. Avslutning mot paviljong heves gradvis for å redusere trappehøyde.

 

Uteplass paviljong

Eksisterende skifer legges rundt paviljong. Grus og duk under. Skal være brannsikkert underlag for bålplass og grillplass. Ca 50m2. Stor nok og uten terskler til rullestol ved siden av benk og bål-/grillplass.

 

Bålplass

Monteres på remontert skifer. Passe avstand til fastmontert benk på veggen av paviljongen. Lokal, stedstilpasset design.

 

Grillplass

Lokal, stedstilpasset design. Klype og grillspade fastmontert i kjetting. Monteres på heller ca 20m2 inntil gangvei. 

 

Utebenker paviljong

Bygges på plassen som del av paviljongvegg. Ca 3m bred på begge sider av inngangen. Plass til ved, grillkull og lignende under benken.

 

Rekkverk og trapp

Rekkverk med tema grensestolper. Murtrapp bygges inn med trapp og rampe av tremateriale ned til skifer. Universelt utformet. Rampe minimum 1m bredde og minst mulig vinkel, fortrinnsvis under 5 grader helling.

 

Vegger

Paviljong

Vegger og blomsterkasser rives. Reisverk skiftes ut. Bygg opp nye vegger. 2 ytterste ca 70cm høy, bakerste tre vegger ca 195cm høy. Kledning utvendig beises rød. Øverste 119cm på tre bakerste vegger kles inn med hagevinduer for redusert støy mot naboer. Gulv paviljong pusses, renses og beises.

 

Boccia, benk m/bord og sandkasse - ny fra innspillsmøte

Kantstein legges 4x15m, duk og grus fra volleyballbane legges til bruk som bocciabane. Belegningsstein som diagonalveier og uten terskel ca 4x4m som underlag for benk m/bord ved banen. Sandkasse ca 2x2m for småbarn.

 

Infovegg

Tre innerste vegger monteres skilt ca 125cm høy. Informasjon om Barentssamarbeidet, barentskart, parkens historie, bilder etc.

 

Varme

I hver av de to innerste hjørner IR-varme med tidsbryter ca 10 minutter.

 

Lys

Belysning skiftes ut. Monteres LED med nattsensor i taket rundt hele paviljongen innvendig. Stikk med strømuttak og USB på hver stolpe i paviljongen. Lys ned mot statue fra minipaviljong. Belysning og stikk til barentsportal med belysning opp mot ospetrær på hver side av portalen. 

 

Lyd

Bluetooth-høyttaler monteres i paviljongen. Tidsbegrenset styring eksempelvis fra 09-21 og mulig å begrense volum.

 

Benker paviljong

Monteres på tre innerste sider. Benk og støtte opptil 70cm høy. Bord innbygd ved siden av sitteplassene. Total lengde ca 11,3m.

 

Parkering

Kantstein og busker ca 1m inn fra eksisterende P-plasser senkes til asfaltnivå. Utvides til ca 3 ekstra P-plasser i sørøst. Avklare om HC-plass er mulig ved innkjøring til parken.

 

Beplanting

Lave prydbusker mot parkering. Tett beplanting mot Kongens gate. Ny beplanting mot Pasvikveien og ved inngangspartiet (portalen). Plen byttes fortrinnsvis ut med ferdigplen, alternativt jord og såing på områder med store forsenkninger og partier som skifer fjernes fra. Gjerne bed for flerårige blomster i ulike nivå langs diagonal.

 

Inngangsportal

Barentsportal, høy og bred inngangsparti. Lokalprodusert. Gjerne eføy som vokser opp og prydbusker. Infoskilt om parken og hva den inneholder.

 

Benker, avfall

3 benker, 2 søppelkasser, ett stativ for hundeposer og to raker plasseres langs gangvei mot Pasvikveien. 2 søppeldunker paviljong.

 

 Barentshallene Sør-Varanger KF deltar i prosjektperioden med to ansatte fra parkavdeling eller sommerjobb for ungdom. Bistår i enklere deler av vedlikeholdsarbeid i tillegg til generell parkdrift. Herunder;

- Samle og rengjøre skifer

- Rive paviljongvegger

- Rense og beise gulv i paviljongen

- Høyttrykksrens og fugesand monument 

- Rake/planere jordmasser

- Beskjære syrin

- Felle råtne/skadde trær. Især 3 bjørker bak paviljong og 2 ospetrær i krysset og bak busskur. 

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Hovedbassenget Solarium Barentsbadet
Riksteaterets oppsett av Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009