Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
 
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

KURS OG LIVREDNINGSPRØVER 2021

Av Ørjan Rasmussen 
19.01.2021
 
-

Aktiviteter oppdateres fortløpende her:

Onsdag 03.02.21         
Kl 13:00 - 15:00   
Livredningsprøve for lærere   Kirkenes Barneskole
Lørdag & søndag 16.01.21-17.01.21
Kl 09:00 - 19:00                     
Badevakt grunnkurs, livredning & beredskap            Sør-Varanger                          
Onsdag 13.01.21    
Kl 12:00 - 14:0Livredningsprøve                
 Sør-Varanger   


For bestilling og informasjon, ta kontakt med instruktør Ørjan Rasmussen på

orra@svk.no eller telefon 99 85 80 97


Covid-19: Råd fra Norges Livredningsselskap for gjennomføring av kurs følges

 

Koronapandemien har endret hvordan vi gjennomfører kurs. Det vil si at det maksimalt kan være 20 personer i bassenget/på kurset, og at det holdes 1 meter avstand til enhver tid. Det viktigste smitteforebyggende tiltaket er fortsatt at om en deltaker eller instruktør har symptomer på sykdom, skal de bli hjemme. Samme gjelder om de er i karantene. Dette betyr at kurset kan bli avlyst på kort varsel om instruktøren blir syk eller må i karantene. Eller det blir for få deltakere.

 

Garderober kan benyttes, men deltakere er ansvarlig for å holde seg oppdatert på smitteverntiltak i det aktuelle basseng. Sprit skal være tilgjengelig til rengjøring av utstyr som brukes. Handvask er viktig i alle sammenhenger. God hygiene skal etterstrebes.


Ny læreplannye kompetansemål og svommedyktig.no

 

Drukning ute

Elever skal beherske møtet med vann ute i naturen, og ikke bare svømmeopplæring i varme svømmehaller. Svømmeopplæring er grunnsteinen i det drukningsforebyggende arbeidet, men det kreves i tillegg flere ferdigheter. De fleste drukninger skjer ute og ikke i svømmehaller. Bading i sjø og ferdsel i vann utendørs stiller andre krav til ferdigheter enn det som kreves i et basseng.

 

Større forståelse

Med de nye læreplanene fra Utdanningsdirektoratet dreies fokus mot en større forståelse av svømme- og livrednings-opplæring. Større forståelse av kompetanse om ferdsel ved, på og i vann vil ha stor betydning for at vi i fremtiden skal få færre drukninger.

 

Kompetente lærere

Hvis vi sammenligner oss med andre land, er den norske læreplanen en av de mest tydelige. Elevene har krav på grundig opplæring gjennom hele grunnskolen, slik at de kan ferdes trygt både på, ved og i vann – både ute og inne.

 

Nye kompetansemål

Norges Livredningsselskap bistår gjerne med vår kompetanse til norske lærere og rektorer. Gjennom mange år har Norges Livredningsselskap fokusert på å gi befolkningen generell kompetanse om å ferdes i, på og ved vann i alle årstider, inne og ute. Det er viktig med kompetanse som bidrar til å styrke og imøtegå den utfordringen lærerne vil oppleve i møte med de nye vedtatte læreplanene.

 

Her er de nye målene samlet:

Kompetansemål etter 2. trinn

• Leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn

• Øve på trygg ferdsel ved vatn og på å kunne tilkalle hjelp

 

Kompetansemål etter 4. trinn

• Vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land

• Øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen

 

Kompetansemål etter 7. trinn

• Utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn

• Vurdere sikkerheit i uteaktivitet og naturferdsel og gjennomføre sjølvberging i vatn

 

Kompetansemål etter 10. trinn

• Utføre varierte symjeteknikkar og kunne symje ein lengre distanse basert på eiga målsetjing

• Forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vatn ute i naturen

• Forstå og gjennomføre livreddande førstehjelp

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Hovedbassenget Solarium Barentsbadet
Riksteaterets oppsett av Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009