Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
 
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

SCOOTERLØYPE ÅPEN FOR KJØRING

Av Audun Andersen 
25.11.2016
 
Løype 10 er nå helt åpen mens løype 12 er delvis åpnet mellom Harefossen og Stenbakk
-

Løype nr.

Løypebeskrivelse

Åpnet

1

Delvis åpnet: Fra nedre Neiden ved Bødkerbekken til Storbukt og  Valen

12.12.16

2

Delvis åpnet: Ovenfor E6 ved Flomelva i Bugøyfjord – mot sør ovenfor bebyggelsen – krysser Klokkerelva og E6 ved Állejeaggi – Čearretjavri - over Jeristamvann 

13.12.16

3

Åpnet: Fra Veinesveien i Øvre Neiden langs vestsida av Ferdesmyra og sør for Reinbogfjell til Trangdalsvannet til Førstevann, videre over Stabburvann og ned Flomelva til løype 2 ovenfor E6 ved Bugøyfjord

19.01.17

4

Delvis åpnet: Fra Neiden Fjellstue langs grøft over Fv 893 til E6 på sørsiden av Neidenelven Turisthotell. Sideløype til riksgrense Finland

03.01.17

5

Åpnet: Fra krysningspunkt med løype 4 på Enaremyra, sørover langs den gamle vinterveien til krysningpunkt løype 6

03.01.17

6

Åpnet: Fra Munkelv bru opp til Enaremyra og løype 5

03.01.17

7

Åpnet: Fra Langfjordbrua, Sandnes opp Telegrafdalen til Ongajärvi og videre over vann 184 og mot V-NV til Midtfjordsvann (175) – mot vest og nord langs småvann til vann 168 – nord for høyde 214 og mot NV til kraftlinja - mot vest langs kraftlinja og over Munkelva til løype 6

07.12.16

03.01.17

8

Åpnet: Fra løype 9 på Langfjordvannet på Strand - over Mosemyra til Sagvannet, over Sagvannet til Lunevika.

Avstikker: Nordover på Sagvannet til Sauholmen

06.01.17

9

Åpnet: På Langfjordvannet. Fra løype 9 på Langfjordvannet, langs den gamle kjøreveien fra Tjæredalen - langs foten av Rauhalamoen i vestkant av myrdraget - på vestsiden av Johaugen og fram til Veståsvegen

06.01.17

10

Åpnet: Fra Pasvikelva ved grensemerke 161 (løype 12) mot vest over Bjørnsundveien - sør for Furulund - over Skoltevasshøyda til Strandkrysset - over Rv. 885 og langs sørsiden av veien til Strand fram til skogsbilvei - langs skogsbilveien til Finnstumoen og videre etter veien til den slutter ved lille Sameti.

Avstikker: Fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret.

Sideløype: Fra Pasvikelva ved Stenbakk (løype 12) - nordøstover langs bekk (Djuposen) - over Rv. 885 ved Øverli - langs Sametiveien

08.12.16

06.01.17

24.01.17

12

Delvis åpnet: Fra Harefossen (gmr 169)  og opp til Stenbakk (gmr 118)

Fra Skogum innerst i Nordvestbukta opp til Øvre Pasvik camping

16.01.17

24.01.17

13

Åpnet: Fra parkeringsplass ved Fv 885 ved Hauge og langs skogsbilvei til Lille Spurvvann - videre over Store Spurvvann til nordenden av vannet

04.01.17

14

Åpnet: Fra parkeringsplass ved Fv 885 vis-à-vis Gjøkhotellet - vest for fylkesveien frem til Gjøkåsen grensestasjon - langs skogsbilvei til Grensefoss - langs forsvarets utrykningvei så langt den går og helt opp til Treriksrøysa

02.12.16

15

Åpnet: Fra Nesheim på Kjerringsnes - langs Kjerringsnesveien til Fv 885 - over fylkesveien til løype 14 vis-à-vis Gjølhotellet

09.12.16

17

Åpnet: Fra kommunal vei i Ropelv - om lille og store Ropelvvann til kommunal vei i Johannesdalen

Sideløype: Fra Jakobsnes langs kommunal vei (Ropelvveien) til parkeringsplass ved Rundvann og videre frem til store Ropelvvann

10.01.17

18

Åpnet: Fra parkeringslomme ved Fredheim (Pikevann) til Sollia og videre i nordlig retning til Jungajærvi og inn på løype 17 på store Ropelvvann

10.01.17

20

Åpnet: Fra Lanabuktveien til nordenden av Småstrømvann.

Sideløype: Opp Gangasdalen og over til løype 21 ved FV886

16.01.17

21

Delvis åpnet: Langs FV 886 Vintervollen - Kaia i Grense Jakobselv

29.11.16

22

Åpnet: Veien fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell

Sideløype: Fra Korpfjelløypa nord for Tårnfjellet - over Tårnelva like ovenfor brua - nedenfor Tårnhallen og mot nordøst over mot Bestemorshaugen - over FV 886 og rundt Rognli og over til Dammusjavri - langs Dammusjavri til løype 21 ved Vintervollen

25.11.16

16.01.16

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Kirkenes Stadion Hovedbassenget
Solarium Barentsbadet Riksteaterets oppsett av
Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009 Vinni til Barentshallen på Hesseng lørdag 21. juli 2012