Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
 
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

ENDRING I BILLETT- OG LEIEPRISER FRA 23.MARS 2015

Av Audun Andersen 
11.03.2015
 
Styret i Barentshallene Sør-Varanger KF har i sak 04/15 endret billett- og leiepriser med virkning fra 23.mars 2015
-

BILLETT OG LEIEPRISER VED BARENTSHALLENE SØR-VARANGER KF

 

BARENTSBADET KIRKENES - BILLETTPRISER PR. 23. MARS 2015

 

Baby 0-3 år (billett inkl. badebleie)

Kr. 40

Barn/Ungdom/ 4-17 år

Kr. 75,-

Enkeltbillett før kl. 15.15 Voksen

Kr. 90

Enkeltbillett før kl. 15.15 Honnør

Kr. 65

Honnør:student/verneplikt/pensj/funksj

Kr. 85

Voksen

Kr. 110,-

Familie (2 voksne og 2 barn)

Kr. 295,-(+ kr. 50,- pr barn)

Familie (1 voksen og 1 barn)

Kr. 155,-

Familie (1 voksen og 2 barn)

Kr. 220,-

Familie (2 voksen og 1 barn)

Kr. 250,-

Månedskort Baby 0-3

Kr. 250,-

Månedskort barn/ungdom

Kr. 360,-

Månedskort Honnør

Kr. 435,-

Månedskort Voksen

Kr. 535,-

6 mnd kort barn/ungdom

Kr. 1400,-

6 mnd kort Honnør

Kr. 1.700,-

6 mnd kort Voksen

Kr. 2.150,-

12 mnd kort barn/ungdom

Kr. 2.200,-

12 mnd kort Honnør

Kr. 2.600,-

12 mnd kort Voksen

Kr. 3.400,-

Klippekort 10 enkeltbesøk barn*

Kr. 640,-

Klippekort 10 enkeltbesøk honnør*

Kr. 725,-

Klippekort 10 enkeltbesøk voksne*

Kr. 935,-

Vannaerobic

Kr. 110,-

Vannaerobic klippekort 10 enkeltbesøk

Kr. 900,-

Vannaerobic månedskort

Kr. 600,-

Dusj

Kr. 60,-

Grupperabatt over 10 personer samlet

Kr. 60,-

Meny I bursdag/arrangementer

Kr. 150,-

Meny II bursdager/arragementer

Kr. 170,-

Bedrifts årskort

Kr. 4900,-

Bedrifts årskort fra og med kort nr. 3

Kr. 3700,-

 

 

*Klippekortet er gyldig i 1 år fra kjøpstidspunkt

Prisene gjelder også når NOEN fasiliteter er opptatt VED ANNEN UTLEIE, samt ved DRIFTSTANS!

 

 

REGELVERK OG BRUK VED KJØP AV BEDRIFTSKORT TIL BARENTSBADET KIRKENES

 

 

Barentshallene Sør-Varanger KF (BHKF) som har driftsansvaret for Barentsbadet ønsker med dette å gi ut informasjon vedrørende regler og bruk av bedriftskort ved Barentsbadet.

 

Styret har i møte 16.februar 2015 vedtatt endring under.

 

Vi har i økende grad fått tilbakemeldinger fra bedrifter som opplever misbruk av sine kort og at kort forsvinner uforklarlig. Vi vil i denne forbindelse endre litt på regelverk for bruk av bedriftskortene.

 

Vi vil først og fremst legge vekt på at bedriftskortene er ”personlige” og i utgangspunktet et verdipapir, som vil si at ved utstedelse så har ikke Barentsbadet noe form for ansvar i forhold til tapte kort og misbruk av kort. Vi har som en tilleggstjeneste vært villig til å oppbevare kortene til enkelte bedrifter av praktiske årsaker.

 

Det er bedriftens ansvar å meddele sine ansatt om tilbakelevering av kort etter bruk om disse oppbevares i Barentsbadet.

 

Generelle brukerregler:

 

- Det er kun ansatte i den respektive bedrift som har tilgang til å hente ut kort

- For bedrifter med over 50 ansatte skal kortene skrives ut av den enkelte og helst forevise id-kort

- For bedrifter med under 50 ansatte skal ansattlister foreligge i Barentsbadet for kontroll

- Det tillates ikke bruk av bedriftskort for barn

- Ansatte skal kvittere med navn, dato og kortnummer på oppdaterte navnelister

- Barentsbadet kan oppbevare bedriftskortene, men vi oppfordrer bedriften selv til å oppbevare kortene for bedre brukskontroll

 

Bedriften kan fortsatt kjøpe personlige kort som velferdsordning eller for samarbeidspartnere

 

 

Det er ikke tillatt å videreselge eller å leie ut kortet for bruk av andre enn overnevnte definerte brukergrupper. Misbruk av kort vil kunne medføre inndragelse/kansellering av kortene.

LEIEPRISER FOR BARENTSHALLEN HESSENG

 

Gjeldende: 23.3.2015

 

Trening:

 

Bane               Del/størrelse                                    Periode                      Timepris

A                     Del 1 mobilt sportsgulv 20x40m       høst/vinter                  260,-              

B                     Del 2 Kunstgress 45x47m                 høst/vinter                  520,-              

                                                                                  Uke 21-38                  340,-              

C                     Del 3 Kunstgress 20x47m                 høst/vinter                  300,-   

D                     Del 2 + 3 Kunstgress 47x64m           høst/vinter                  630,-              

E                    Hele kunstgressflaten 90x47m           høst/vinter                  840,-              

                   Løpebane m/hoppgrop                                    høst/vinter                  320,-              

G                   Møterom m/prosjektør og tavle                                               290,- pr time

H                   Treningsrom 2. etasje                                                               290,- pr time

 

Annet:

·        Alle priser gjelder pr time.

·        Idrettsarrangement hvor det er påmeldingsavgift eller salg av billetter:

    kr 1.150,- pr time (tillegg på kr 6500,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket)

·        Ikke-idrettslige arrangement hvor det er påmeldingsavgift eller selges billetter:

    kr 1.500,- pr time + 5 % av billettinntekter/påmeldingsavgift. NB! Tilbud kan gis!

            (tillegg på kr 6500,- ved fjerning og pålegging av sportsdekket)

·        Leie av sumdrakter m/tilleggsutstyr kr. 1500,- pr døgn

·        Leie av rensemaskin ”CareMax” inkl. personell: 1060,- pr time i ukedager.

·        Leie av traktor m/snøfres og fører kr. 1060,- pr time i ukedager

·        Leie av tråkkemaskin inkl. fører kr. 1260,- pr time i ukedager

 

 

LEIEPRISER FOR KIRKENES STADION

 

Gjeldende: 23.3.2015

Trening:

 

Bane               Del/størrelse                          Periode                 Timepris

A                     1/2 bane                                                                     190,-              

B                     1/1 bane                                                                     330,-              

 

Annet:

Arrangementer/kamper senior kr. 700,- pr time i helger og 450,- pr time i ukedager 

Arrangementer/kamper under 19 år kr. 320,- pr time i helger og 180,- pr time i ukedager        

(for ordinær seniorkamp regnes 1,75 timer og aldersbestemte kamper 1,5 time)

 

Døgnleie tribuneanlegg kr. 3800,- eks. lønnskostnader for veileder i regi av foretaket

Dugnadsmannskaper på mellom 6-12 personer må påregnes

 

 

LEIEPRISER FOR FJELLHALLEN KIRKENES

 

Gjeldende: 23.3.2015

Trening:

 

Bane               Del/størrelse                          Periode                 Timepris 

A                     1/1 bane                                                                     320,-   

B                     1/3 bane                                                                     190,-   

C                     2/3 bane                                                                     270,-   

 

Annet:

Ordinær trening gjelder fra mandag til torsdag

Arrangementer/kamper 550,- pr time!

Leie inventar pr døgn: Stoler hvit kr.3,-/Stoler svart kr.6,-/Sceneelemnter kr.40,-/Bord kr.30,-

 

 

LEIEPRISER FOR GYMSALER/SVØMMEHALL

 

Sør-Varanger kommune leier ut Sentralhallen i Bjørnevatn, samt gymsalene ved Kirkenes, Bjørnevatn skole, Sandnes skole og Hesseng Flerbrukssenter til lag og foreninger. Barentshallene Sør-Varanger KF leier også ut Barentsbadet utenom åpningstid samt enkeltbaner i åpningstiden

 

Priser (pr. økt)

Trening (60 min.)

Kamper/arr. (60 min.)

Sentralhallen Bjørnevatn

kr. 260,-

kr. 300,-

Kirkenes gymsal

kr. 260,-

kr. 300,-

Flerbrukshall Hesseng

kr. 260,-

kr. 300,-

Gymsal Bjørnevatn & Sandnes

kr. 120,-

kr. 180,-

Barentsbadet Kirkenes

kr. 35,- pr bane

kr. 1860,-

 

 

 

1 VILKÅR FOR UTLEIE

 

1.1 All trening for personer under 19 år er gratis i kommunale gymsaler. For å få gratis leie må hele gruppa være under 19 år. Blandede grupper (over og under 19 år) betaler ½ leiepris. Grupper hvor alle er over 19 år, betaler full pris.

1.1.1 Leietakere under 19 år må ha en person over 19 år som er ansvarlig for leieforholdet.

1.2 Alle leietakere må inngå skriftlig kontrakt før leieperioden starter.

1.2.1 Oppsigelse før utløpet av kontraktsperioden kan skje med 14 dagers gjensidig skriftlig varsel.

1.2.2 Leie faktureres kvartalsvis

1.2.3 Om leie ikke betales innen fristen, blir leieforholdet sagt opp etter at 2. varsel er sendt.

1.2.4 Leie betales etter de til enhver tid vedtatte satser.

1.2.5 Leie betales i forhold til inngått avtale. Fritak skjer kun når leier ikke kan bruke lokalene pga. forhold som utleier er ansvarlig for.

1.3 Leietaker må vike ved ekstraordinær utleie til arrangementer jmf. kommunestyrets vedtekter til foretaket.

1.3.1 Eventuelle pauser i leien settes i kontrakten, ellers vil leietaker bli fakturert for hele perioden.

1.3.2 Dersom laget/gruppa har rett til gratis leie, må dette kunne dokumenteres ved deltakerliste ved forespørsel. Dersom det oppdages at laget ikke betaler i hht. reglementet, vil laget bli utestengt for resten av leieperioden

1.4 Det enkelte idrettslag/gruppe plikter å varsle Barentshallene Sør-Varanger KF dersom tildelte treningstimer ikke skal benyttes. Dersom en gruppe uteblir fra trening mer enn to ganger uten å varsle blir gruppen fratatt den tildelte treningstid.

 

 

2 KRITERIER FOR TILDELING AV TRENINGSTIDER

 

Følgende prioritering skal legges til grunn ved tildeling av treningstider underlagt foretaket:

 

2.1 Idrettslag i seriesystem prioriteres ordinære treningstimer

2.1.1 Terminfestede kamper/mesterskap og skolearrangement

2.1.2 Grupper fra lillegutter/lillejenter til og med seniorlag bør prioriteres på gress.

2.1.3 Organisert trening/aktiviteter for barn og ungdom. Timene fra 17.00-19.00 bør prioriteres barneidrett

2.1.4 Foretaket forbeholder seg retten å prioritere kommersiell aktivitet (se pkt. 1.3)

2.1.5 Ordinære idrettslag, voksne

2.1.6 Helsesport

2.1.7 Bedriftsidrett og trimaktivitet for voksne, hundesport

2.1.8 Hobbyaktiviteter (korps, kor, drill og lignende)

 

3 Fordeling av treningstid

 

• Administrasjonen tildeler etter uttalelse fra idrettsrådet, hver klubb/forening et bestemt antall treningstimer i et eller flere anlegg i henhold pkt 2. Hvert lag har et bestemt antall treningstimer til rådighet på angitt sted.

• Lagene fordeler tildelte treningstimer innad i klubb/forening.

• Lagenes fordeling skal følge kriterier i pkt.2 og godkjennes av Barentshallene Sør-Varanger KF

 

4 RUTINER FOR UTLEIE

 

4.1 Utleie av idrettsanlegg er delegert til Barentshallene Sør-Varanger KF i h.h.t. subdelegasjons-reglementet.

4.2 Eget søknadsskjema skal benyttes

4.3 Søknadsfrist for treningstid sommer er 1. april

4.4 Søknadsfrist for treningstid høst/vinter er 15. juni

4.5 Fordeling av treningstider skal skje innen 1. mai for sommersesongen og innen 1. august for vintersesongen.

4.7 Innen utgangen av hhv. juli for sommersesongen og oktober for vintersesongen skal administrasjonen gå gjennom tildelt leietid og evt. gjøre justeringer. Lag som ikke benytter timene sine, vil bli fratatt treningstimene.

4.8 Eventuelle klager på tildelt treningstid skal sendes via idrettsrådet, som avgir uttalelse til klagen før den behandles av Barentshallene Sør-Varanger.

4.9 Fortløpende utleie av idrettsanlegg utenom faste treningstider: For leie av anlegg utenom faste treninger, må man ta direkte kontakt med Barentshallene Sør-Varanger KF. Søknaden skal være skriftlig.

 

5 LEIEINSTRUKSER HALL

 

A.     Det skal alltid være minst en person over 18 år til stede ved hver treningsøkt.

B.     Lederen (trener/lærer) er ansvarlig for leieforholdet og for anlegget i den tid han/hun leier det, og at hallen er brukt i henhold til leieinstruks og reglement.

C.     Leder skal møte i god tid før treningen starter og være den siste som forlater treningslokalet etter treningen. Leietaker skal selv sørge klargjøring og rydding etter trening/arrangement.

D.     Leietaker plikter å behandle lokalet og utstyr på en forsvarlig måte. Leietaker skal rydde etter seg. Leietaker er ansvarlig for evt. skader på idrettsanlegg/bygning og inventar ut over vanlig slitasje som måtte oppstå når hallen er leid ut. Skader meldes umiddelbart til Barentshallene Sør-Varanger KF. Skader, brudd på reglement, manglende rydding bøtelegges med kr. 1000,-. 

E.      Barentshallene Sør-Varanger KF er ikke ansvarlig for erstatning av bortkommet utstyr eller verdisaker.

F.      Røyking og alkohol er forbudt i offentlige idrettsanlegg.

G.     Bruk av tyggegummi, snus o.l. er ikke tillatt.

H.     Det skal ikke brukes utesko på sportsdekket.

I.        Leietaker som ikke overholder leieinstruksen, kan bli utelukket fra videre leie.

J.      Leietaker skal gjøre seg kjent med branninstruks:

- hvor brannslukningsutstyr befinner seg

- hvor utganger og nødutganger er

K.     Leietaker er ansvarlig for evt. skader på hallen og inventar ut over vanlig slitasje som måtte oppstå.

 

 

8 REGLER FOR BRUK AV KUNSTGRESSBANEN

 

8.1 Sykling på banen er forbudt

8.2 Piggsko må ikke brukes

8.3 Mål eller annet utstyr må ikke flyttes inn på banen

8.4 Tyggegummi eller annen søppel må ikke kastes på banen

8.5 Det er ikke tillatt å bruke banen når det er minusgrader eller når banen er frosset

8.6 Skader på banen eller utstyr må meldes til personalet ved Barentsbadet umiddelbart

8.7 Lag eller enkeltpersoner som ikke følger disse reglene, vil bli bortvist fra banen

8.8 Leie av garderober må avtales på forhånd med ansatte i Barentsbadet, Kirkenes

9.4 Etter kamp/arrangementet skal følgende gjøres: Rydde banen og garderober, alt løst avfall fjernes (både gulv og søppelbøtter), avfallsposer bæres ut i container ved hovedinngangen.

 

9. LEIEINSTRUKS ARRANGEMENTER

Avtales særskilt med driftsansvarlig/daglig leder

 

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Hovedbassenget Solarium Barentsbadet
Riksteaterets oppsett av Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009