Tlf:         Adr: Jernbaneveien 1, 9912 Hesseng         E-post: barentshallen@svk.no / aan@svk.no
 
   Startsiden
   Om oss
 
   Årsmeldinger
   Styreprotokoll
 
   FJELLHALLEN
 
   BARENTSHALLEN
   Golfsimulator
 
   KIRKENES STADION
 
   BARENTSBADET
   Åpningstid/Priser
   Bursdagsfeiring
   Badutstyr og Cafè
 
   SKILØYPER
 
 
   KURSTILBUD
   БАРЕНЦХ&
   Sikkerhetsregler
   Timeoversikter
   Leiepriser
 
   Nyhetsarkiv
 
   Kontakt oss
   Lenker
 
 
 
Tilbake
 

SCOOTERLØYPER - VARSEL OM STENGING

Av Audun Andersen 
23.10.2013
 
Råker og usikker is har ført til en fullstendig stegning av hele løype 12 langs Pasvikelva. Hele løype 16 på Bugøynes samt strekning fra Neiden Turisthotell til Myrland er også stengt
-
 

Scooterløyper som er åpnet for kjøring sesongen 2013 - 2014.

Se løypeforskrift: http://www.lovdata.no/for/lf/mv/xv-20040402-0607.html

Løype nr.

Løypebeskrivelse

Åpnet

Anmerk.

1

Åpnet: Fra nedre Neiden ved Bødkerbekken til Storbukt, Valen og Strømsnes

13.12.13

2

Åpnet: Ovenfor E6 ved Flomelva i Bugøyfjord – mot sør ovenfor bebyggelsen – krysser Klokkerelva og E6 ved Állejeaggi – Čearretjavri - over Jeristamvann til Storbukt

28.01.14

3

Åpnet: Fra Veinesveien i Øvre Neiden langs vestsida av Ferdesmyra og sør for Reinbogfjell til Vestre Blautmyrvatn, og videre langs Blautmyrdalen til Smalvassdraget over Smalvann til Førstevann, videre over Stabburvann og ned Flomelva til løype 2 ovenfor E6 ved Bugøyfjord

24.01.14

05.03.14

4

Delvis åpnet: Fra Neiden Fjellstue langs grøft over Fv 893 til E6 på sørsiden av Neidenelven Turisthotell videre over veien og etter Neidenelven til Myrland. På land fra Myrland ned til Mikkelsnes og videre over til Bødkerbekken og løype 1

19.12.13

5

Åpnet: Fra løype 4 på Neidenelva øst for Skoltebyen – over E6 øst for Neidenelven Turisthotell - langs den gamle vinterveien over Enaremyra over Bordebekken og Munkelva - opp på østsida av Biekkanjohka - fram til Gjeddevann og videre langs den gamle vinterveien fram til Husvann og over Husvann.

11.02.14

 

6

Åpnet: Fra Munkelv bru opp til Enaremyra og løype 5

11.02.14

 

7

Åpnet: Fra Langfjordbrua, Sandnes opp Telegrafdalen til Ongajärvi. Videre over vann 184 og mot V-NV til Midtfjordsvann (175) – mot vest og nord langs småvann til vann 168 – nord for høyde 214 og mot NV til kraftlinja - mot vest langs kraftlinja og over Munkelva til løype 6

06.12.13

11.02.14

8

Åpnet: Fra løype 9 på Langfjordvannet på Strand - over Mosemyra til Sagvannet, over Sagvannet til Lunevika.

Avstikker:Nordover på Sagvannet til Sauholmen

04.12.13

9

Åpnet: På Langfjordvannet. Fra løype 9 på Langfjordvannet, langs den gamle kjøreveien fra Tjæredalen - langs foten av Rauhalamoen i vestkant av myrdraget - på vestsiden av Johaugen og fram til Veståsvegen, løype 10

04.12.13

10

Åpnet: Fra Pasvikelva ved grensemerke 161 (løype 12) mot vest over Bjørnsundveien – sør for Furulund – over Skoltevasshøyda til Strandkrysset - over Rv. 885 og langs sørsiden av veien til Strand fram til skogsbilvei – langs skogsbilveien til Finnstumoen og etter veien til den slutter ved lille Sameti.

Avstikker: Fra Skoltevasshøyda til caravanplass ved Haukereiret.

Sideløype: Fra Pasvikelva ved Stenbakk (løype 12) – nordøstover langs bekk (Djuposen) – over Rv. 885 ved Øverli – langs Sametiveien.

OBS! Fra Øverli og inn til Malbekkmoen vil det frem til midten av februar foregå tømmertransport daglig og vi ber folk være oppmerksomme

04.12.13

11

Åpnet: Fra løype 12 ved Pasvikelva over Fv 885 ved Sametibrua, videre over Markina til Malbekkvann og videre frem til Lille Rørvann

19.12.13

12

På norsk side av Pasvikelva langs grenseløypa fra Harefoss til Kobbfossnes, på land og over Hasseltjern, videre langs grenseløypa på elva til Nesheim.

Avstikkere: Fra parkeringsplass ved Bekkevoll.

                      Fra Utnes til Pasvikdalens Villmarkssenter.

                      Fra Skogly og inn til bebyggelsen i Vaggetem (på Vaggetemvannet)

OBS! Strekning mellom grensemerke 59 (nord på Vaggetem) og grensemerke 80 (Håksethbukta) er midlertidig stengt på grunn av usikker is

27.12.13

10.01.14

13.02.14

13

Åpnet: Fra løype 12 på Vaggetem – over riksvei 885 ved Hauge og langs skogsbilvei til Lille Spurvvann - videre over Store Spurvvann til nordenden av vannet

05.12.13

14

Åpnet: Fra parkeringsplass ved Fv 885 vis-à-vis Gjøkhotellet - vest for fylkesveien frem til Gjøkåsen grensestasjon - langs skogsbilvei til Grensefoss - langs forsvarets utrykningvei så langt den går og helt opp til Treriksrøysa

19.12.13

15

Åpnet: Fra Nesheim på Kjerringsnes - langs Kjerringsnesveien til Fv 885 - over fylkesveien til løype 14 vis-à-vis Gjølhotellet

19.12.13

16

Åpnet: Fra Tyttebærsletta vestover, nord for Gressholmvannet, herfra sørvestover sør for høyde 198 m o.h., videre nordvestover via vann 154 m o.h., Gaganbojávri, Marivann, Hornvann, Marejávrrit og fram til Vedvannet (152 m o.h.). Sideløype:Fra Marivann (85 m o.h) ned langs Maribekken (Marejohka) og fram til fylkesveien i Maribukta

05.03.14

 

17

Åpnet: Fra kommunal vei i Ropelv - om lille og store Ropelvvann til kommunal vei i Johannesdalen

Sideløype:Fra Jakobsnes langs kommunal vei (Ropelvveien) til parkeringsplass ved Rundvann og videre frem til store Ropelvvann

07.01.14

18

Åpnet: Fra parkeringslomme ved Fredheim (Pikevann) til Sollia og videre i nordlig retning til Jungajærvi og inn på løype 17 på store Ropelvvann

07.01.14

19

Åpnet: Fra Kjerrisnes fram til Myggvann

30.01.14

 

20

Åpnet: Fra Lanabuktveien til nordenden av Småstrømvann.

Sideløype:Opp Gangasdalen og over til løype 21 ved Rv. 886.

OBS! Vi ber kjørere være oppmerksom på glatt spor ned til Strimpvannet

29.01.14

21

Åpnet: Langs FV 886 Vintevollen - Kaia i Grense Jakobselv, fra Bjørnstad langs den gamle snowmobilveien til sørenden av Holmsjø

29.11.13

22

Åpnet: Veien fra FV 886 ved Tårnet til nordsiden av Korpfjell

(1 km forbi Oterbekken).

Sideløype:Fra Korpfjelløypa nord for Tårnfjellet – over Tårnelva like ovenfor brua – nedenfor Tårnhallen og mot nordøst over mot Bestemorshaugen – over Rv. 886 og rundt rognlig og over til Dammusjavri – langs Dammusjavri til løype 21 ved Vintervollen.

Det er ikke tillatt å kjøre ut av traséen på strekningen Koppfjelløypa til Tårnhallen.

23.10.13

29.01.14

23/4B

Åpnet: Fra løype 4 ved Neidenelva (Neiden Fjellstue) langs grøft på vestsiden av kommunal vei - over Fv 893 og videre langs grøft på sørsiden av fylkesvei forbi tollstasjon. Herfra legges løypa i 30 til 50 meters avstand fra fylkesvei helt opp til riksgrensen mot Finland

19.12.13

-

 

 

 

 

 

Daglig leder: Audun Andersen

Nettsidene er utviklet av
Datamann AS, 9550 Øksfjord

BILDEGALLERI
[ Klikk for stort bilde ]
Møterom Barentshallen Fasade Barentshallen
Styrketreningsrom Barentshallen Inngang Fjellhallen
Hovedbassenget Solarium Barentsbadet
Riksteaterets oppsett av Brannvernarbeidet er prioritert! Her er ansatt Ben Frode Johansen i aksjon ved slokkeøvelsen høsten 2009